Sprawdzian

4 Views Comment Off

Sprawdziany rozdzielone w kategoriach na portalu Sprawdziany.net
Sprawdziany podzielone w działach w serwisie Sprawdziany.net pozwolą szybko rozeznać się w tym, co znajduje się na portalu. Do podkategorii tych zaliczają się: Tajemnice Przyrody, Planeta Nowa, Puls Życia, Wczoraj i Dziś, Nowe Słowa na Start, Chemia Nowej Ery, Spotkanie z Fizyką, Dziś i Jutro. Przykładowe sprawdziany zostały aktualizowane na aktualny rok szkolny, odpowiednio z obowiązującą reformą nauczania. Wystarczy dobrać sprawdzian z dyscypliny z jakiej ktoś się uczy. Przeglądając później odpowiedzi do sprawdzianów można usystematyzować wiedzę i mieć lepsze wyniki. Duża baza sprawdzianów pomaga uczniom w tym, by poszerzali wiedzę i mieli najlepsze oceny. I z tego powodu uczniowie chętniej aniżeli kiedyś przystosowani są do formy online. Portal jest traktowany jako potrzebny, zarówno przez uczniów, jak i przez rodziców, jakim zależy na tym, żeby ich pociechy miały dobre wyniki. Dobrze będzie więc docenić, że pojawia się na nim o wiele więcej materiałów.

In : Pozostałe

About the author

Related Articles

Archiwa