Diagnoza psychologiczna

4 Views Comment Off

Pomoc psychologa w myśl terapii systemowej
Pomoc psychoterapeutyczna w nurcie terapii systemowej oferowana jest w gabinecie psycholog Agaty Poręby – Chabros w Lublinie. Pacjenci pojawiający się w gabinecie lubelskiej psycholog w pierwszej kolejności mogą korzystać z diagnozy psychologicznej, jaka obejmuje: diagnostykę sprawności intelektualnej, diagnozowanie osobowości lub diagnostykę zaburzenia. Jest to uzależnione od tego, czego wymaga określony przypadek. Wszystkie diagnozy wykonywane są na równi dla dzieci, nastolatków, jak i dla osób dojrzałych. Jeżeli pacjent życzy sobie, to diagnoza może być przedłożona w formie pisemnej, dla kolejnych konsultacji albo, dla potrzeb konkretnej instytucji. Pomoc taka jak diagnoza psychologiczna realizowana jest na podstawie indywidualnych przesłanek. W trakcie psychoterapii klienci mogą dookreślić z pomocą psychoterapeutki, jakiej zmiany się spodziewają w życiu oraz jak mogą to podczas terapii uzyskać. Psychoterapia może zostać skierowana do jednego klienta, do małżonków lub do rodziny.

In : Pozostałe

About the author

Related Articles

Archiwa